شبیه‌ساز مجازی هِئوما

پلتفرم آموزشی انتقال تجربه از دانش نظری به تجربه علمی

ویدیو معرفی

0 سناریو آموزشی

0 شخصیت مجازی

0 دقیقه ویزیت مجازی

0 ویزیت مجازی

سناریو ها

مشتریان ما

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تهران

وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی

مزیت‌های ما

شبیه‌ساز مجازی هئوما

پلتفرم آموزشی انتقال تجربه از دانش نظری به تجربه عملی

آدرس : تهران ،بلوار نلسون ‌ماندلا، بلوار آرش غربی، پلاک ۲۴، واحد ۱۲

تلفن : 86084096 - 021
ایمیل : support@tritapp.net